خانه مخترعین ایران

شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که فقط در کشور ایران سالانه بیش از ده هزار اختراع جدید به ثبت رسمی در اداره ی ثبت اختراعات ایران می رسد. یکی از ویژگی های اختراعی که قرار است به ثبت رسمی برسد باید این باشد که در سطح جهان جدید بوده و برای اولین بار ارائه شده باشد. لذا این تعداد زیاد اختراعاتی که در سطح دنیا جدید تشخیص داده شده اند، جای بسی حسرت و تاسف است که در سطح جامعه به تولید نمی رسند تا کیفیت زندگی مردم را ارتقا بخشند و دردی از جامعه دوا کنند. مشکلات زیادی در مسیر تبدیل ایده به محصول وجود دارد و من به عنوان کسی که در این راه قدمی هرچند کوچک برداشته و تا کنون به عنوان مشاور در کنار بیش از 100 مخترع ایرانی بوده است، با تاسیس مجموعه خانه مخترعین ایران سعی در هموار کردن اینگونه مشکلات و پر کردن خلاء بزرگی که در پیش روی مخترعین کشور عزیزمان قرار دارد، داشته ام و امیدوارم این مجموعه به معنای واقعی کلمه، «خانه ی مخترعین ایران» باشد. خدمات بسیار زیادی در این مسیر قابل ارائه است که انشاا… به یاری خداوند و همکاری جامعه ی مخترعین کشور رفته رفته بسط خواهد یافت تا شاهد تولید اختراعات ایرانی و استفاده ی عمومی آن ها باشیم که این مهم می تواند بخش زیادی از مشکلات کشور و مردم عزیزمان را حل کند و من از این نظر به توانمندی های مخترعین بزرگ کشورم ایمان دارم.

امید حامدتابعی

 

تیم متخصصین خانه مخترعین ایران

 

امید حامدتابعی
مدیریت خانه مخترعین ایران
ثمین مومنی
مشاور حقوقی و اقتصادی خانه مخترعین ایران
محمد صادقیه
مشاور تبلیغات خانه مخترعین ایران
ناصر رحمانی
کارشتناس IT خانه مخترعین ایران
نیایش اسدی نیا
کارشناس ارشد پیشبرد اهداف استراتژیک خانه مخترعین ایران