با گرم تر شدن هوا در بهار و تابستان، خیلی از اوقات پیش می آید که بخواهیم درها و پنجره های منزل را باز بگذاریم تا جریان هوای طبیعی برقرار شود. باز گذاشتن درها یا پنجره ها طبیعتا ما را ناگزیر به نصب توری بر روی پنجره می کند تا از ورود حشرات به درون منزل جلوگیری نماییم. اما مشکل دیگری که در اینگونه مواقع با آن مواجه می شویم ورود گرد و خاک به درون منزل است. توری های پنجره صرفا از ورود حشر...

همانطور که می دانید شیشه ی اتومبیل، بخشی از طیف نور خورشید را به صورت یکطرفه عبور می دهد. در واقع نوری که از شیشه ها به داخل نفوذ می کند، نمی تواند پس از بازتاب از اتاق خودرو خارج شود و جذب لوازم داخل خودرو می گردد. این پدیده باعث داغ شدن داخل اتاق خودرو در زمانی که زیر آفتاب پارک کرده اید می شود. همچنین نور آفتاب می تواند به رنگ خودرو آسیب بزند. پوشاندن خودرو با چادر می تواند کمک شایانی به این مش...

چالش اختراع: کاغذ دیواری چگونه بر روی کاغذ دیواری، قاب عکس نصب کنیم؟ نصب کردن قاب عکس بر روی دیوارهایی که کاغذ شده اند، همیشه با این دغدغه همراه بوده است که اگر میخی بر روی این کاغذها کوبیده شود و بعدا خارج شود، رد سوراخ میخ بر روی دیوار دیگر قابل ترمیم نیست. حتی اگر همان جنس و طرح از کاغذ را مجدد بر روی سوراخ بچسبانیم، دیگر شبیه به اولش نمی شود. اگر بخواهیم مثل روز اول شود، شاید ناچار...

چالش اختراع: کارت ویزیت هوشمند   چگونه می توانیم کارت ویزیت هوشمند داشته باشیم؟ من همیشه با کارت ویزیت مشکل داشته ام. کمترین مشکلی که کارت های ویزیت به وجود می آورند این است که بعد از مدتی که در رابطه با یک موضوع خاص، کارت ویزیت های مشاغل را گردآوری می کنید، تعدادشان به قدری زیاد می شود که ناچار به تهیه ی آلبوم کارت ویزیت می شوید. تا زمانی که بخواهید تصمیم به تهیه ی آلبوم بگیری...